Sunday, August 15, 2010

Hadith : Wajib berjamaah


"Sesiapa yang mengasingkan atau memisahkan diri daripada Jamaah, ia mati seperti kematian orang jahiliyyah."

Riwayat al-Bukhari, Muslim, Ahmad dan an-Nasaie

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails