Sunday, April 29, 2012

Hati yang Keras Membatu - Mengapa?

Hati adalah sumber ilham dan pertimbangan, tempat lahir cinta dan benci, keimanan dan kekufuran, taubat dan sikap benci, ketenangan dan kebimbangan. Hati juga sumber kebahagian jika kita mampu membersihnya namun hati juga boleh menjadi sumber bencana jika kita mengotorinya.
Abu Hurairah r.a. berkata " Hati adalah raja, sedangkan anggota adalah tentera. Jika raja itu baik, maka akan baik tenteranya. Jika raja itu buruk, maka buruk pula tenteranya.

Tanda Hati Keras Membatu.

  1. Malas melakukan ketaantan dan amal ibadah.
Malas melakukan ibadah dan mungkin memandang ringan dan tidak serius  dalam menunaikan solat, atau berasa berat dan enggan melaksanakan ibadah-ibadah sunnah.

Firman Allah SWT
"Dan mereka tidak mengerjakan sembahyang, melaikan dengan malas dan tidak (pula) menafkahkan (harta) mereka, melainkan dengan rasa enggan." (Surah At-Taubah : 54)

     2.  Tidak berasa gerun dengan ayat Al-Quran

Ketika disampaikan kepadanya ayat-ayat Al-Quram mengenai janji dan ancaman Allah, hatinya sama sekali tidak terpengaruh, tidak mahu khusyuk atau tunduk dan lalai daripada membaca Al-Quran serta mendengarkannya. 

Allah memberi ingatan yang bermaksud:-
"Maka beri peringatanlah dengan al-Quran orang yang takut dengan ancaman Ku." (Surah al-Qaf: 45)  

     3.   Berlebihan mencintai dunia dan melupakan akhirat.

Himmah dan segala keinginan tertumpu untuk urusan dunia semata-mata. Segala sesuatu ditimbang tara kerana dunia. Penghujungnya, jadilah dia makhluk yang ego, individualistik, bakhil serta tamak terhadap dunia.

     4.    Tidak belajar dengan ayat Kauniah.

Tidak terpengaruh dengan peristiwa-peristiwa yang dapat memberi pengajaran seperti kematian, sakit, bencana dan seumpanya.

"Dan tidaklah mereka (orang-orang munafik) memperhatikan bahawa mereka diuji sekali atau dua kali setiap tahun, kemudia mereka (juga) tidak bertaubat dan tidak (pula) mengambil pengajaran?" (Surah At-Taubah: 126)

     5.    Kurang mengagungkan Allah.

Tidak mengamalkan yang ma'ruf, dan tidak mencegah yang mungkar, serta tidak mengambil peduli akan kemaksiatan. Sikap individualistik dan sikap tidak mengambil tahu akan keadaan sekelilingan menjadi amalan.

Adaptasi 'Risalah (Jan-Apr 2011)' 

Saturday, April 28, 2012

Ikhlas...


Bismillahirrahmanirrahim..

Ikhlas merupakan salah satu daripada pelbagai amalan hati. Malahan ikhlas berada di barisan permulaan dari amal-amal hati. sebab diterimanya pelbagai amal tidak akan menjadi sempurna kecuali dengan ikhlas.

Maksud ikhlas di sini adalah menghendaki keredhaan Allah SWT dengan suatu amal, membersihkannya dr segala noda individual mahupun duniawi. tidak ada maksud yang lain untuk melakukan suatu amal kecuali kerana Allah SWT dan demi hari akhirat. 

tidak ada noda yang mencampuri suatu amal, seperti kecenderungan kepada dunia, untuk kepentingan diri sendiri sama ada secara jelas mahupun tersembunyi, kerana menghendaki harta rampasan, syahwat, kedudukan, harta benda, supaya dihormati atau disanjungi oleh org ramai, tidak ingin dicela, mengambil kesempatan di hadapan org-org tertentu, menyimpan rasa dengki yang tersembunyi, melayani rasa dengki yang tidak kelihatan, kesombongan yang terselubung atau kerana alasan-alasan lain yang tidak terpuji, yang intinya menghendaki selain Allah SWT dengan suatu amal, siapa pun dan apa pun. 

Landasan amal yang ikhlas adalah memurnikan niat kerana Allah SWT semata. Maksud niat di sini adalah pendorong kehendak manusia untuk mewujudkan suatu tujuan yang dituntutnya.

Maksud pendorong adalah penggerak kehendak manusia yang mengarah kepada amal. Sdgkan tujuan pendorongnya amat banyak dan bermacam ragam. Ada yang bersifat material dan ada pula yang bersifat spiritual. Ada yang bersifat individual dan ada pula yang sosial. Ada yang ikhlas dengan duniawi dan ada pula yang ukhrawi. Ada yang sederhana dan ada pula yang besar dan berbahaya. Ada yang berkaitan dengan kenikmatan akal dan ada pula yang berkaitan dengan rohani. Ada yang dilarang, mubah, dianjurkan, dan ada pula yang wajib.

Namun faktor-faktor pendorong ini dapat dibatasi pada akidah manusia dan nilai yang diyakininya, pengetahuan dan pemikiran-pemikirannya, pengertian-pengertian yang dibentuk berdasarkan kajian, pengalaman, pengaruh lingkungan atau meniru org lain.

orang mu’min yang lurus adalah jika pendorong agama di dalam hatinya dapat mengalahkan pendorong hawa nafsu, kepentingan akhirat dapat mengalahkan kepentingan dunia, mementingkan apa yang ada di sisi Allah SWT daripada apa yang ada di sisi manusia, menjadikan niat, perkataan dan amalnya bagi Allah SWT, menjadikan solat, ibadah, hidup dan matinya bagi Allah SWT, Rabb semesta alam. Inilah yang disebut ikhlas.


(Konsep Niat dan Ikhlas Menurut Islam, Dr. Yusuf al-Qardhawi)

kredit: ukhwah.com

Friday, April 27, 2012

Boleh ke lelaki pakai emas?

1. Terdapat larangan yang jelas dari Nabi –sallallahu ‘alaihi wasallam- terhdaap orang lelaki memakai perhiasan dari emas. Sabda Nabi (bermaksud); “Diharamkan memakai sutera dan emas ke atas lelaki-lelaki umatku dan dihalalkan kepada wanita-wanita mereka” (HR Imam at-Tirmizi dari Abu Musa al-Asy’ari –radhiyallahu ‘anhu-. Menurut Imam at-Tirmizi; hadis ini hasan soheh).

Oleh itu, jam yang dibuat dari emas haram lelaki memakainya.[1] Begitu juga, jam yang bukan keseluruhannya dari emas, akan tetapi terdapat bahagian tertentu dibuat dari emas –seperti jarumnya, lingkungan mukanya, tangannya atau sebagainya- juga diharamkan lelaki memakainya kerana ia juga termasuk dalam makna menjadikan emas sebagai perhiasan.[2]

2. Adapun jam yang bersalut emas; jika salutan emas itu adalah tiruan (yakni bukan emas, tetapi air emas atau bahan lain yang berwarna seperti emas), tidaklah dilarang. Namun jika salutan itu sememangnya emas (yakni jam yang dibuat dari logam lain, kemudian disalut dengan lapisan emas di luarnya), para ulamak berbeza pandangan;

a) Menurut jumhur ulamak (iaitu mazhab Hanafi, Maliki dan Syafiie); jika salutan emas itu banyak, ia adalah haram dipakai oleh lelaki. Jika ia sedikit, tidak haram memakainya, akan tetapi makruh. Ukuran untuk menentukan banyak atau sedikit ialah; jika emas itu masih dapat dipisahkan dari logam yang disalutinya –dengan cara peleburan, pengikisan atau seumpamanya-, ia dianggap banyak. Jika sudah tidak dapat dipisahkan –dengan apa cara sekalipun-, ia dikira sedikit.[3]

b) Menurut mazhab Hanbali; diharamkan memakainya sama ada salutan emas banyak atau sedikit, sama ada emas itu dapat dipisahkan atau tidak lagi dapat dipisahkan, kerana larangan Nabi dalam hadis tadi adalah umum merangkumi pengertian emas secara amnya (tanpa diikat dengan sedikit atau banyak). (al-Insaf, 1/478)

Tindakan terbaik ialah kita tidak memakainya kerana jumhur ulamak yang mengharuskannya tadi mereka mengharuskannya dengan hukum makruh (yakni sekalipun tidak haram memakainya, akan tetapi makruh). Lagipun apabila terdapat khilaf di kalangan ulamak, jika kita dapat mengambil jalan untuk lari dari khilaf (dengan tidak melakukannya), itulah tindakan terbaik.

Wallahu a’lam.


Kepentingan Solat Jumaat

Hari Jumaat adalah hari yang paling agung daripada hari-hari yang lain, sehinggakan keagungannya disebutkan dalam sebuah hadits bahawa hari Jumaat adalah lebih baik daripada Hari Raya Adha dan Hari Raya Fitri. Daripada Abu Lubabah bin ‘Abdul Mundzir Radhiallahu ‘anhu, meriwayatkan bahawa Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:
ِ

Maksudnya: “Sesungguhnya hari Jumaat ialah kepala sekalian hari dan hari yang terbesar di sisi Allah, dan ia lebih besar di sisi Allah daripada Hari Raya Adha dan Hari Raya Fitri...”
(Hadits riwayat Ibnu Majah)

Sembahyang fardhu Jumaat diwajibkan (fardhu ‘ain) ke atas setiap lelaki Islam yang merdeka, baligh, berakal, bermuqim dan tidak ada keuzuran. Kewajipan mengerjakannya ada disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta‘ala di dalam al-Qur’an, sebagaimana firmanNya:

Tafsirnya:
“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila diserukan azan (bang) untuk mengerjakan sembahyang pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi (ke masjid) untuk mengingati Allah (dengan mengerjakan sembahyang Jumaat) dan tinggalkanlah berjual beli (pada saat itu); yang demikian adalah baik bagi kamu, jika kamu mengetahui (hakikat yang sebenarnya).”
(Surah al-Jumu‘ah: 9)

Meninggalkannya Melanggar Perintah Allah

Mereka yang ada keuzuran yang diberi kelonggaran (rukhshah) pada meninggalkan sembahyang berjemaah adalah tidak diwajibkan sembahyang fardhu Jumaat seperti sakit yang boleh menambahkan lagi sakit atau melambatkan sembuh, sakit cirit birit kerana takut akan mencemarkan kebersihan masjid atau sibuk kerana menguruskan mayat yang ditakuti jika dilambatkan akan menyebabkan mayat menjadi busuk.

Namun bagaimana pula dengan orang yang senghaja meninggalkan sembahyang fardhu Jumaat tanpa sebarang keuzuran? Perlu diingat, sesiapa yang meninggalkan sembahyang fardhu Jumaat tanpa ada uzur syar‘i adalah perbuatan dosa dan melanggar perintah Allah, apatah lagi jika meninggalkannya tiga kali berturut-turut, hatinya akan dicap oleh Allah sebagai hati orang munafiq.

Abu al-Ja‘di adh-Dhamriy Radhiallahu ‘anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

Maksudnya:
“Sesiapa yang meninggalkan Jumaat tiga kali tanpa keuzuran maka dia adalah munafiq.”
(Hadits riwayat Ibnu Hibban)

Diriwayatkan daripada Ibnu ‘Abbas Radhiallahu ‘anhuma, beliau berkata:

Maksudnya:
“Barangsiapa yang meninggalkan sembahyang Jumaat tiga kali berturut-turut maka dia telah membuang Islam itu di belakangnya (meninggalkannya).”
(Hadits riwayat Abu Ya‘la)


Diriwayatkan daripada ‘Abdullah bin Mas‘ud Radhiallahhu ‘anhu bahawa Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam pernah bersabda kepada satu kaum yang tidak bersembahyang fardhu Jumaat, Baginda bersabda:

Maksudnya:
“Aku menitikberatkan (memerintahkan) supaya seorang lelaki itu bersembahyang dengan beramai-ramai (berjemaah), kemudian aku berazam untuk membakar rumah-rumah mereka (lelaki) yang meninggalkan sembahyang Jumaat.”
(Hadits riwayat Muslim)


Oleh itu, orang yang diwajibkan mengerjakan sembahyang fardhu Jumaat janganlah sekali-kali meninggalkan sembahyang fardhu Jumaat melainkan ada keuzuran syar‘i. Ini kerana perbuatan itu adalah melanggar perintah Allah dan orang yang meninggalkan sembahyang fardhu Jumaat sebanyak tiga kali berturut-turut dicap sebagai orang munafiq.

Sumber : mufti.gov

Wednesday, April 25, 2012

Catatan Diskusi al-Amin

24-April-2012/Selasa
Diskusi dimulakan dengan jamuan berbuka puasa dan diteruskan dengan solat Maghrib berjemaah
Surah Ar-Rum ayat 22-26, di-tadabur-kan oleh ahli diskusi yang hadir...
diteruskan dengan Perkongsian Misi jejak Pattani....
Majlis berakhir sekitar jam 10, selepas membincangkan urusan gerakan.
Related Posts with Thumbnails