Tuesday, June 2, 2009

Pendaftaran Keahlian GPTD UNISEL
Nama Penuh:
Panggilan:
No. K/P:
Keturunan:
Nama Bapa:
Pekerjaan Bapa:
Nama Ibu:
Pekerjaan Ibu:
Alamat Semasa:
Alamat Tetap:
Sekolah Rendah:
Sekolah Menengah:
Pengalaman Berorganisasi:
No. Tel:
Emel:
No. Matrik:
Fakulti:
Program (Asas/Diploma/Ijazah)
Kampus:
Tempoh Pengajian:
Tahun Tamat Pengajian:
Minat/Skil:

Kajian & Penyelidikan

Khidmat Sosial

Seni & Kebudayaan

ICT & Siber

Melukis & Grafik

Fotografi & Videografi

Pidato & Motivasi

Membaca & Menulis

Kewartawanan & Media

Ekonomi & KeusahawananGrup pilihan:
Bagaimana anda mengenali GPTD UNISEL

Emel

e-group

Laman Blog

Risalah

Poster

Rakan & Famili

Lain-Lain


Related Posts with Thumbnails