Saturday, July 17, 2010

SPIES memantapkan peribadi

Bagan Lalang, 10 Julai 2010 - Unisel telah menghantar pelajar seramai lebih kurang 80 orang termasuk majlis Perwakilan pelajar (MPP) bagi kedua-dua kampus ( kampus Bestari Jaya dan kampus Shah Alam) untuk menghadiri program kepimpinan SPIES yang dianjurkan oleh kerajaan negeri Selangor di Hotel Sri Malaysia. Program ini bertujuan untuk membina masyarakat cemerlang dan sentiasa menjadi warga masyarakat penyumbang kepada pembangunan negeri Selangor. Terdapat 5 asas yang ditekankan dalam program ini iaitu spiritual, physical, intellectual, emotional dan social. Pada hari pertama program tersebut, terdapat 6 sesi yang dihadiri oleh peserta.

Sesi pertama ialah Pemecah bendungan di mana para peserta diminta melakukan beberapa senaman ringan dan melakukan sesi perkenalan sesama peserta. sejam selepas itu sesi kedua dan ketiga dijalankan iaitu pengenanlan umum SPIES dan sesi kenali diri (spiritual). Pada sebelah petang pula pihak penganjur mengadakan sesi keempat dan sesi kelima. Pada sesi keempat yang bertajuk 'apa yang kau semai, itu yang kau tuai ', para peserta diminta untuk membentangkan RMK-10 dan menjadi seperti ahli parlimen untuk membangunkan sesebuah pulau di Malaysia. Selepas itu sesi keenam diadakan yang bertajuk 'hidup bertenaga' ( physical ).

Selepas selesai menunaikan solat Maghrib dan Isyak secara berjemaah , pada sebelah malam sesi keenam telah diperkenalkan yang bertajuk 'kepimpinan holistik' ( spiritual ) . Pada sesi tersebut pihak penceramah menerangkan ciri-ciri seorang pemimpin kepada para peserta. Pada sebelah pagi hari Ahad pula iaitu hari terakhir program, program diteruskan lagi untuk sesi ketujuh dan sesi kelapan yang bertajuk 'mengurus emosi' ( emosi ) dan sesi ' hidup memberi ' (social ). Pada kedua-dua sesi tersebut , pelajar telah diberi pendedahan untuk mangamalkan sikap positif dengan mengambil nilai dari sifat-sifat mahmudah disamping memelihara pergaulan yang sihat. Selepas itu sesi kesembilan iaitu sesi terakhir pun diadakan sebelum majlis penutup dan penyampaian sijil diadakan bagi mengakhiri program tersebut.

Dilaporkan oleh,
Nur Famieza Hidayah bte Mohd Azlan @ mieza

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails