Thursday, July 29, 2010

Firman : Manusia menyangka

"Alif Lam Mim. Apakah patut manusia menyangka bahawa mereka (hanya) dibiarkan (sahaja) berkata: Kami telah beriman sedangkan mareka belum diuji."

Surah al-Ankabut: Ayat 1-2

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails