Tuesday, July 20, 2010

Hadith : Uji tubuh badan

"Apabila Allah telah mendahulukan kedudukan seseorang hamba kepada satu kedudukan yang tidak mampu dicapai dengan ilmunya maka Allah mengujinya pada tubuh badan, keluarga serta harta bendanya, kemudian Allah menjadikannya sabar terhadap ujian yang menimpa sehinggalah dia mencapai kedudukan yang telah disediakan oleh Allah Taala."

Riwayat Abu Daud

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails