Tuesday, April 26, 2011

Hadith : as-Sakinah turun bersama al-Quran

“Di kala seorang lelaki membaca surah al-Kahfi tiba-tiba ia melihat binatang peliharaannya berlari dan ia melihat bagaikan sekumpulan mega atau awan lalu ia datang menemui Rasulullah SAW dan menyebutkan mengena...inya kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW bersabda : “ Itu adalah as-Sakinah (ketenangan) yang turun bersama al-Quran atau turun di atas al-Quran. (Riwayat al-Bukhari, Muslim dan at-Tirmidzi)

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails