Tuesday, March 2, 2010

Firman Allah : Sampaikan Kebaikan & Cegah Mungkar

Soalan

Sudahkah kita tergolong di kalangan orang-orang yang beruntung?


Jawapan

"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar; merekalah orang-orang yang beruntung."


(Surah Ali Imran 3:104)

-Unit Pembina
No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails