Wednesday, June 16, 2010

Hadith : Sebaik-baik manusia

"Sebaik-baik manusia ialah (kaum Muslimin yang hidup) pada kurunku, kemudian diikuti oleh kurun yang selepas mereka kemudian diikuti oleh kurun yang selepas mereka."

Riwayat al-Bukhari, Muslim dan Ahmad

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails