Monday, June 28, 2010

Hadith : Jaguh sebenar


"Seorang yang benar-benar jaguh bukanlah dia yang dapat menumbangkan musuhnya, tetapi yang sebenarnya jaguh ialah dia yang dapat MENGAWAL DIRINYA DI SAAT DIA SEDANG MARAH"

Bukhari dan Muslim, Imam Ahmad dlm Musnadul Muktsirin dan Imam Malik dlm Muwaththa'

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails