Wednesday, December 16, 2009

Pak Menteri Sehari suntuk bersama pelajar menuntut Ilmu


Disediakan oleh Muhammad Izzat Chiairil Anuar

Kuala Lumpur, 13 Disember 2009 - Di Institut Integriti Malaysia telah diadakan Seminar Sehari yang bertajuk Pengukuhan Pandangan Alam Islam (Worldview of Islam) dan Syarahan Perdana oleh Prof. Dr. Syed Muhammad Naquib Al-Attas. Tujuan seminar ini adalah untuk Mengukuhkan Fahaman Mengenai Alam Islam Dikalangan Masyarakat Islam kini.

Dalam Seminar Sehari tersebut, pelbagai tajuk dalam tiga sidang antaranya Faham Ilmu dalam Islam, Makna & Matlamat Agama dalam Islam, Adab & Ta’dib sebagai Asas Pendidikan Islam, Islam & Falsafah Sains dan Pandangan Islam terhadap Tradisi Ddan Kemodenan. Kesemua pembentang sidang-sidang tersebut adalah Bekas Pelajar Prof. Dr. Muhammad Naquib Al-Attas.

Seminar anjuran Himpunan Keilmuan Muda (HAKIM) dab Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia (PKPIM) ini telah menarik hampir seramai 400 peserta dari pelbagai Universiti dan termasuk pelajar Antarabangsa. Program ini telah dirasmikan oleh Timbalan Menteri Pengajian Malaysia iaitu YB Datuk Saifuddin Abdullah. Menariknya adalah Saifuddin turut serta dalam seminar dan syarahan umum hingga lewat malam.


- Unit Media


No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails