Sunday, November 15, 2009

Perkongsian Kemahiran aktivis Grup Hamka

Bestari Jaya, 15 November 2009 - Pembentangan modul oleh setiap aktivis Grup Hamka telah diadakan di FITM bagi melihat kesesuaian modul tersebut untuk diimplimentasikan kepada para pelajar Pesantren Buya Hamka. Hdayarni pula telah mendemostrasikan kemahiran menjahit dengan memperkenalkan jenis-jenis jahitan. Ini bertujuan untuk saling bertukar-tukar kemahiran sesama penduduk di sana dan aktivis Grup Hamka. Agar kemahiran ini dapat menjadi sumber pendapatan kepada masyarakat di sekitar Pesantren Buya Hamka. Selain itu, kemahiran bahasa Inggeris dan komputer juga akan diajarkan di sana bergantung kepada kemudahan makmal komputer yang ada.

- Unit Media

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails