Monday, July 7, 2014

SINDROM LESU DI KALANGAN MAHASISWA

Melihat perkembangan di kalangan generasi pelajar yang sudah kurang kepekaannya terhadap sebarang isu berbangkit sama ada yang melibatkan pelajar ataupun masyarakat (ummah). Mereka langsung tidak menunjukkan sebarang reaksi terhadap apa yang berlaku di sekelilingnya.

            Mahasiswa kampus pusat pengajian tinggi pula lebih tertumpu kepada dunia akedemiknya sehingga tiada masa terluang untuk meneliti dan memerhati persoalan masyarakat di sekitarnya. Penumpuan yang berlebih-lebihan terhadap hal-hal yang berkaitan akedemik telah memperbodohkan mahasiswa dan menjerumuskan mahasiswa itu sendiri kepada kejumudan tindakan dan kepasifan pemikiran serta idea untuk diketengahkan kepada masyarakat. Sungguhpun begitu, kita amat menyanjung tinggi sikap segelintir mahasiswa yang mengambil tahu mengenai keadaan sekelilingnya walaupun di belenggu dengan hambatan akedemik tetapi masih mampu dan bersedia untuk bersama-sama dengan masyarakat dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh umat.

            Seterusnya, orientasi peperiksaan dan latihan mental di kampus pusat pengajian tinggi telah meletihkan mahasiswa yang sibuk dengan tutorial, kuliah, esei, peperiksaan dan lain-lain. Kesibukan ini ditambah pula dengan terbentuknya budaya takut (culture of fear) di kalangan mahasiswa akibat daripada Akta Universiti dan Kolej Universiti (AUKU) walaupun ada beberapa Akta yang dipinda tetapi mahasiswa di kampus masih fobia apabila mendengar perkataan AUKU.

            Kesemuanya amat mempengaruhi pergerakan mahasiswa. Kelesuan dan ketidakupayaan mahasiswa kembali ke tengah masyarakat dan memperjuangkan nasib dan masa depan umat telah meletakkan taraf mahasiswa ke tempat yang rendah sehinggakan masyarakat yang suatu ketika dahulu meletakkan status mahasiswa begitu tinggi kini telah meremehkan kualiti siswazah yang dilahirkan daripada institiusi pengajian tinggi di negara ini. Kampus pusat pengajian tinggi adalah pusat dan gedung berkembangnya segala ilmu. Gerakan mahasiswa yang berkembang dalam suasana keilmuan mestilah merealisasikan fungsi tersebut di dalam masyarakat. Kriteria ini menjadikan mahasiswa sebagai egen  penting dalam menerajui perubahan dalam masyarakat.

            Kini suasana yang kontradik telahpun berlaku. Penentuan arah perjuangan mahasiswa ditentukan dan dipengaruhi oleh suasana luar sehingga menyebabkan gerakan mahasiswa mula hilang kredibiliti dan kewibawaannya. Mereka menjadi boneka kepada parti politik luar. Justifikasinya , kita melihat sendiri siri perpecahan di kalangan mahasiswa dan masyarakat kampus di sebabkan perbezaan parti yang disokong dan wadah yang disokong. Seharusnya, kita mencari titik-titik persamaan sehingga persoalan yang lebih besar, global dan holistik dapat diperjuangkan oleh mahasiswa itu sendiri.

            Suasana mendung ini mesti segera di ubati seterusnya di tangani. Generasi pelajar dan mahasiswa mestilah diberikan pengarahan yang setepatnya kerana mahu tidak mahu mereka merupakan generasi penyusul dan pewaris kepada kepimpinan umat masa hadapan. Justeru itu, generasi pelajar dan mahasiswa seharusnya mendalami dan menghayati matlamat perjuangan supaya pengelibatan dalam gerakan pelajar ini adalah pengelibatan yang penuh pengertian.

PRESIDEN GRUP PENGKAJI TAMADUN DUNIA (GPTD UNISEL)

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails